SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1 Hekim Seçme (İlk Kayıt) T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı
2 Hekim Seçme (Hekim Değiştirme) T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, Aile Hekimi Tercih Formu , dilekçe
3 Poliklinik Muayene T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı
4 Misafir Hasta Muayenesi T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı
5 Sağlık Kurumuna Sevk T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı
6 Küçük Cerrahi Müdehale T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı
7 Tek Hekim Raporu T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, dilekçe, 2 adet fotoğraf
8 Basit Laboratuar Tetkikleri T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı
9 Detaylı Laboratuvar Tetkikleri T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı
10 Adli İşlemler (Otopsi v.b.)
11 İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın) T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı
12 Gezici ve Yerinde Bakım Sağlık Hizmetleri T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı
13 Ev Ziyareti T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı
14 Evde Bakım Hizmetleri T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı
15 Bağışıklama Faaliyetleri T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı
16 Aile Planlaması Hizmetleri T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı
17 Eğitimler (Örn: Halk Sağlığı Eğitimleri)
18 Sürekli İlaç Kullanım Raporu (AH Uzmanı) T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı